Młotek sędziowski i ikona rodzinySprawy rodzinne

Sprawy rodzinne to niezwykle trudne postępowania nacechowane dużym ładunkiem emocjonalnym. W takich przypadkach w grę wchodzą dzieci, dla których trzeba stworzyć jak najlepszy sposób na przejście przez ten trudny okres oraz zapewnienie im najkorzystniejszych warunków na przyszłość. Rzetelne przygotowanie się do prowadzenia takich spraw pozwala uniknąć błędów, mogących negatywnie wpłynąć na dalsze postępowanie.

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Oferuję doradztwo w zakresie prawa rodzinnego obejmujące:

  • obowiązek alimentacyjny,
  • rozwody,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • ustalanie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • przysposobienie małoletniego,
  • sprawy dotyczące ustalenia ojcostwa.

Przygotowuję pisma procesowe, a także podejmuję się uczestnictwa w rozmowach, sprawach sądowych i pozasądowych. Zawracam szczególną uwagę, że sprawy rodzinne mogą być rozpatrywane pod wieloma aspektami jednocześnie. Jest to właśnie specyfika tego typu usług prawnych.
Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Zwracam szczególną uwagę na pełne wsparcie dla moich klientów, zapewniając im dyskrecję i poufność.