Kajdanki i młotek sędziowski

Prawo karne

Wieloletnie doświadczenie w pracy prokuratorskiej pozwala mi na świadczenie usług prawnych z prawa karnego. Kraków to miasto, w którym pomagam zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym oraz instytucjom publicznym. Wiem, jak ważne jest natychmiastowe działanie oraz uczestnictwo podczas prowadzonych czynności. Obecność obrońcy już przy pierwszych przesłuchaniach jest niezwykle istotna dla spraw narkotykowych i innych dotyczących prawa karnego. Doświadczenie, które zdobyłem podczas postępowań karnych, ma ogromne znaczenie i pozwala podejmować przemyślane decyzje.

 

Czym jest prawo karne?

Prawo karne to gałąź prawa regulująca zasady odpowiedzialności karnej oraz określająca przestępstwa i konsekwencje prawne związane z ich popełnieniem. Jego głównym celem jest ochrona porządku prawnego, dóbr jednostki oraz interesów społecznych przed działaniami przestępczymi. Prawo karne dzieli się na dwie części – materialną i procesową.

Część materialna prawa karnego obejmuje przepisy określające, jakie czyny są uznawane za przestępstwa oraz jakie kary można orzec za ich popełnienie. Część procesowa z kolei dotyczy zasad postępowania sądowego w sprawach karnych. Reguluje ona sposób prowadzenia śledztw dotyczących np. jazdy po alkoholu, postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego, a także określa prawa i obowiązki uczestników procesu.

 

Doradztwo w zakresie prawa karnego

W kancelarii adwokackiej świadczącej usługi z zakresu prawa karnego zajmuję się reprezentacją klientów w sprawach karnych – zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Pomagam w przygotowaniu skarg i wniosków o środki prawne. Udzielam również porad prawnych związanych z tym obszarem prawa.

Pełen zakres usług mojej kancelarii obejmuje:

  • pełnomocnictwo osoby podejrzanej, pokrzywdzonego lub świadka,
  • postępowanie dotyczące środków zapobiegawczych,
  • działania mające na celu warunkowe umorzenie postępowania,
  • działania w kierunku uzyskania wyroku bez rozprawy,
  • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania sądowego,
  • postępowanie odwoławcze i apelacyjne,
  • postępowanie kasacyjne,
  • postępowanie wykonawcze.

Korzystając z usług mojej kancelarii, klienci mogą liczyć na rzetelną obsługę prawną na każdym etapie prowadzenia sprawy. Biorę czynny udział już od pierwszych czynności. Stawiam na wysoką jakość świadczonych usług, co przekłada się na satysfakcję klientów. Dbam o to, aby każda sprawa była prowadzona z należytą starannością oraz zaangażowaniem, tak aby osiągnąć jak najlepsze wyniki dla osób korzystających z moich usług. Każdy klient traktowany jest przeze mnie indywidualnie, a jego potrzeby są dla mnie priorytetem. Dzięki temu jestem w stanie zapewnić pomoc prawną dostosowaną do konkretnej sytuacji danej osoby. Zdaję sobie sprawę, że każda sprawa jest inna, dlatego dokładnie analizuję jej przebieg i okoliczności, aby znaleźć optymalne rozwiązanie.

Zapraszam do kontaktu w celu nawiązania współpracy.