Młotek sędziowski na białym papierze

Prawo cywilne

Zakres prawa cywilnego to bardzo szeroka dziedzina, która dotyczy codziennych aspektów stosunków cywilnoprawnych. Dotykając bieżących spraw, tak naprawdę towarzyszy nam w trakcie powszednich działań. Prawo cywilne reguluje zasady zawierania umów i kontraktów oraz określa ich charakter. Wskazuje sposób ich wykonania oraz wpływa na egzekwowanie wynikających z nich praw i obowiązków. Dotyczy również sposobu zarządzania nieruchomościami i ruchomościami.

 

Doradztwo w zakresie prawa cywilnego

Oferuję doradztwo w zakresie prawa cywilnego obejmujące:

  • przygotowanie strategii działania,
  • przygotowywanie pism procesowych: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego,
  • opiniowanie i analizowanie toczących się postępowań,
  • reprezentację w postępowaniach: uproszczonych, nakazowych, upominawczych, zabezpieczających, egzekucyjnych,
  • reprezentację przed sądami wszystkich szczebli,
  • uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Jestem wszechstronnie przygotowani do doradztwa w zakresie prawa cywilnego.