Czy za posiadanie marihuany można iść do więzienia?

W Polsce posiadanie marihuany jest przestępstwem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W tym artykule omówimy różne aspekty związane z karalnością posiadania marihuany oraz jakie sankcje grożą za złamanie tego prawa.

Przepisy prawa karnego a posiadanie marihuany

Posiadanie substancji odurzających, w tym marihuany, jest przestępstwem. Przepisy dotyczące posiadania narkotyków reguluje artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który stanowi, że osoba posiadająca narkotyki może zostać ukarana karą pozbawienia wolności do lat 3. Warto jednak zauważyć, że polskie prawo rozróżnia posiadanie niewielkich ilości narkotyków na własny użytek a posiadanie tzw. znacznych ilości.

Co grozi za posiadanie niewielkiej ilości marihuany?

Jeśli chodzi o posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek, polskie prawo dopuszcza możliwość umorzenia postępowania przez prokuraturę lub sąd. Decyzja o umorzeniu zależy od wielu czynników, takich jak ilość posiadanej marihuany, okoliczności zatrzymania, czy wcześniejsze kontakty z prawem. Prowadząc sprawy narkotykowe w Krakowie, zauważam, że w praktyce osoba przyłapana na posiadaniu niewielkiej ilości marihuany często zostaje ukarana grzywną. Nie jest rzadkością umorzenie postępowania.

Kary za posiadanie większych ilości marihuany

W przypadku posiadania znacznych ilości marihuany, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie o zamiarze wprowadzenia jej do obrotu, kary są znacznie surowsze. W takiej sytuacji osoba może zostać oskarżona o handel narkotykami i skazana na karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Warto dodać, że polskie prawo nie precyzuje dokładnie, jakie ilości marihuany uznawane są za "znaczne", co sprawia, że interpretacja przepisów może różnić się w zależności od sądu czy prokuratury.

Podsumowując, posiadanie marihuany jest przestępstwem, które może prowadzić do różnorodnych konsekwencji prawnych, w zależności od ilości posiadanej substancji i okoliczności zatrzymania. Warto wspomnieć, że od wielu lat w Polsce trwa debata dotycząca depenalizacji posiadania niewielkich ilości marihuany, jednak na razie obowiązujące przepisy pozostają niezmienione.